ZŠ Stará Turá – prestrešenie

- Úsporné riešenie prestrešenia jednotlivých učebných blokov
- Drevené väzníky ( drevené horné a spodné pásnice, zvislice a diagonály oceľové, styčníkové platne oceľové ) na obvodových podporách, z toho jedna podpora klzná.