Pamätná fara Lubina

- Rekonštrukcia 200-ročnej budovy s veľkým dôrazom na druh stavby ako pamiatky. Prehodnotenie životnosti drevených konštrukcií krovu a stropov.