Statika a svetlotechnika

Čo je to statika

"Statika je odbor mechaniky zaoberajúci sa závislosťami medzi silami v tom prípade, keď sily pôsobiace na teleso sú v rovnováhe a teleso je v pokoji alebo v rovnomernom priamočiarom pohybe."
Zdroj: Wikipedia

Statika sa uplatňuje všade okolo nás v rôznych podobách, no my sa zameriavame na statiku stavieb.
Pre bežného "smrteľníka" je to pravdepodobne spleť odborných slov v nezrozumiteľnej vete a tak sme tu pre Vás my, aby sme zariadili všetko čo potrebujete ohľadom statiky.

Statika sa zaoberá nosnými (i nenosnými) konštrukciami stavieb, či už oceľovými, drevenými, murovanými, betónovými či kombinovanými.
Pred začatím stavby či rozsiahlejšej rekonštrukcie potrebujete statický posudok a samozrejme aj projekt.
Kvalitne vypracovaný statický posudok Vám zaručí dobrý spánok vďaka tomu, že Vás zbaví strachu, či Vám "nespadne strecha na hlavu".
Podľa projektu statiky viete v budúcnosti určiť aj prípadné poruchy stavieb ako sú praskliny, prípadne zistiť, či je možná prístavba alebo nadstavba a ako ju realizovať.

Čo je to svetlotechnika

Svetlotechnický posudok je dokument, ktorý sa zaoberá svetlotechnickým hodnotením objektov v zmysle príslušných predpisov a noriem.
V jednoduchosti to je výpočet, ktorý určí či budú priestory dostatočne presvetlené slnečným svetlom a na aký účel budú vhodné podľa platných noriem.
Svetlo má významný vplyv na ľudské zdravie a tak sa tento posudok stáva neoddelitelnou súčasťou každého projektu stavby či rekonštrukcie.
Rovnako je svetlotechnický posudok potrebný aj pri nových stavbách v blízkosti existujúcich stavbách, či náhodou nová stavba neovplyvní sveteplnosť existujúceho objektu.

Ak si nie ste istí, či potrebujete statický či svetlotechnický posudok, ponúkame Vám aj poradenstvo ohľadom statických a svetlotechnických posúdení.

Dúfame, že sa nám podarilo statiku a svetlotechniku popísať spôsobom zrozumiteľným aj pre neodbornú verejnosť.
V prípade záujmu či otázok nás neváhajte kontaktovať.

 

Orientačné ceny

Poradenstvo už od 35€
Projekty k deliacim priečkam od 70 €
Projekty k nosným priečkam od 250 €

© Ing. Branislav Čamek - Všetky práva vyhradené.
Ing. Branislav Čamek člen Vaši projektanti