Svetlotechnika

Úlohou svetlotechnických posudkov a štúdií je posúdiť:
- preslnenie obytných budov okolitej zástavby podľa STN 734301

- možnosti preslnenia vlastného objektu podľa STN 734301

- denné osvetlenie budov okolitej zástavby podľa STN 73 0580-1 ZMENA
2 ( časť 1: Základné požiadavky )

- denné osvetlenie miestností nášho objektu podľa STN 73 0580 ( denné
osvetlenie budov ), STN 73 0580-2 ( časť 2: Denné osvetlenie budov
na bývanie )

Svetlotechnický posudok by mal byť súčasťou projektovej dokumentácie v prípade, že sa zhotovuje projekt pre novú stavbu v zastavanej oblasti, kedy môže dôjsť k tieneniu už jestvujúcej zástavby.
Tiež je potrebný svetlotechnický posudok v prípade, kedy sa robí rekonštrukcia už jestvujúceho objektu, kde sa menia objemové rozmery jestvujúceho objektu.

Cieľom svetlotechnického posudku je ochraňovať už jestvujúcu zástavbu z hľadiska hygieny osvetlenia jej vnútorných priestorov.
Cielom svetlotechnického posudku je tiež zabezpečiť dostatočné preslnenie vlastných obytných miestností nového alebo rekonštruovaného objektu a tiež zabezpečiť denné osvetlenie vlastných miestností pre trvalý pobyt ľudí.

Teda správne navrhnutá budova z hľadiska svetlotechniky má dopad na zdravie ľudí, ktorí sa nachádzajú v okolitej zástavbe, ale tiež má dopad na zdravie človeka nachádzajúceho sa v novej budove.

Orientačné ceny

Poradenstvo už od 35€
Projekty k deliacim priečkam od 70 €
Projekty k nosným priečkam od 250 €

© Ing. Branislav Čamek - Všetky práva vyhradené.
Ing. Branislav Čamek člen Vaši projektanti