Ing. Branislav Čamek

Vykonávam práce v oblasti statiky a tiež v oblasti svetlotechniky. Pre obe činnosti mám autorizačné osvedčenie.

Pre oblasť statiky sa dá upriamiť na:

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA – STATIKA:
- Projekty statiky pre stavebné povolenie stavby.
- Projekty statiky pre realizáciu stavby.

STATICKÉ POSUDKY:
Statické posudky pri rekonštrukcii bytov v bytových domoch – murovaných a panelových (panelákoch).

Statické posudky napríklad pre:
- Oporné múry
- Realizácia nového schodiska
- Rekonštrukcia krovu

PORADENSTVO:
- Pred kúpou domu technické zhodnotenie stavby.
- Možnosti riešenia pri zmene realizácie stavby.
- Možnosti stavebných úprav vzhľadom na stabilitu stavby pri rekonštrukciách bytov.

REFERENCIE:
- Autobusová stanica Svidník.
- Nadstavba bytového domu na Sibírskej ulici 41 – 51 v Bratislave.
- Rekonštrukcia budovy colnice, Miletičova ulica v Bratislave.
- Posúdenie trhlín bytového domu, Vajnorská 43, Bratislava.
- Nadstavba obchodného strediska, Vietnamská ul., Bratislava.
- Oporný múr, Jeséniova ul., Koliba, Bratislava.
- Statický posudok oc.väzníkov z titulu prírastku zaťaženia, Koniarekova 19, Trnava.
- Kompa Záhorská Ves – Angern.
- Autoservis a salón Rosch, Mierová ul., Bratislava.
- Obchodný dom, Kukučínova ul. v Bratislave.
- ZŠ Stará Turá – rekonštrukcia 7 blokov
- Bytové domy Zlaté krídlo Rača v Bratislave.

OSVEDČENIA:

- Autorizačné osvedčenie v kategórii „ Statika stavieb „ – vydala Komora
stavebných inžinierov 22.12.2000.

- Osvedčenie o absolvovaní odborného podujatia – „Konferencia statika budov – nosné konštrukcie budov „ v Piešťanoch 11.03.2005.

- Potvrdenie o absolvovaní kurzu „ Aeroelasticita a seizmicita v Eurokódoch „
18.05.2006 – 27.05.2006 v Bratislave.

- Certifikát – „ Postgraduálne štúdium Aeroelesticita a seizmicita „
v Bratislave 09.04.2003.

- Certifikát – „ Postrgraduálne štúdium – Dynamika stavebných konštrukcií „
23.11.2000 v Bratislave.

Orientačné ceny

Poradenstvo už od 35€
Projekty k deliacim priečkam od 70 €
Projekty k nosným priečkam od 250 €

© Ing. Branislav Čamek - Všetky práva vyhradené.
Ing. Branislav Čamek člen Vaši projektanti