ZŠ Stará Turá – prestrešenie

- Úsporné riešenie prestrešenia jednotlivých učebných blokov
- Drevené väzníky ( drevené horné a spodné pásnice, zvislice a diagonály oceľové, styčníkové platne oceľové ) na obvodových podporách, z toho jedna podpora klzná.

Orientačné ceny

Poradenstvo už od 35€
Projekty k deliacim priečkam od 70 €
Projekty k nosným priečkam od 250 €

© Ing. Branislav Čamek - Všetky práva vyhradené.
Ing. Branislav Čamek člen Vaši projektanti