ZŠ Stará Turá – stropy

- Vhodné riešenie eliminácie priehybu železobetónových stropov učební ( až 70 mm pre rozpon 8,00 m ) po 40-tich rokoch užívania.

© Ing. Branislav Čamek - Všetky práva vyhradené.
Ing. Branislav Čamek člen Vaši projektanti