Pamätná fara Lubina

- Rekonštrukcia 200-ročnej budovy s veľkým dôrazom na druh stavby ako pamiatky. Prehodnotenie životnosti drevených konštrukcií krovu a stropov.

© Ing. Branislav Čamek - Všetky práva vyhradené.
Ing. Branislav Čamek člen Vaši projektanti